På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.
MENINGER OG TAL
TMI varetager medlemmernes erhvervspolitiske interesser
Træ som ressource er under pres

Ændringer af Skovloven, FSC-skovstandarden og kriterierne for Svanemærket kan ende med at give dårligere adgang til bl.a. certificeret og tropisk træ.

Konjunkturer og statistik

Konjunkturer tager branchens puls og er et vigtigt redskab for virksomhedernes strategi.Offentlige udbud

Processerne i offentlige udbud skal glide bedre. Mange virksomheder ender med unødvendige omkostninger, når de byder på offentlige udbud, der ændres eller går i stå midt i processen.

Ulovlige møbelkopier

Det nytter ikke, at kopivirksomheder kan spekulere i at flytte deres forretning rundt i EU, derfor skal alle medlemslande have samme lovgivning og håndhæve den.

TMI's erhvervspolitiske mærkesager

Erhvervspolitik for medlemmerne

Ligesom for andre virksomheder er vækst i træ- og møbelvirksomhederne afhængig af et rimeligt omkostningsniveau og af fornuftige generelle politiske rammevilkår. Påvirkningen af disse generelle rammevilkår sker primært gennem Dansk Industri.

En række forhold har særlig betydning for træ- og møbelvirksomheder. Det gælder for eksempel de administrative byrder som virksomhederne pålægges via forskellige certificeringer mv., behovet for tilrettelæggelse af en fornuftig offentlig udbudspolitik, adgang til råvarer til fornuftige priser, osv.

TMI bestræber sig på at være på forkant med de ændringer, som er på vej – både når det handler om forhold der reguleres nationalt og forhold, der besluttes på EU-niveau.

TMI virker selvstændigt i forhold til de relevante ministerier på de dagsordener, som er af særlig betydning for medlemsvirksomhederne. Herudover søger TMI at påvirke de politiske processer i samarbejde med andre enheder i Dansk Industri.

Indbrudssikring af vinduer – sikkerhed, konkurrenceevne og arbejdspladser

Der er fra mange sider fremført et ønske om indbrudssikring af vinduer og døre.

Både Forsikring og Pension og politikere fra begge fløje har været fremme med, at der skal fastsættes skærpede krav til indbrudssikringen for vinduer og døre.

I den seneste debat i Folketinget (28. februar 2017) er der dog ikke fundet politisk flertal for at gå videre med et forslag, der blandt andet indebar, at vinduer i fremtiden skal være indbrudssikre.

Indbrudssikre vinduer lyder umiddelbart fornuftigt, men sådanne krav vil dels påføre virksomhederne betydeligt større omkostninger til prøvning og dokumentation af indbrudsskringen for hvert enkelt produkt. Samtidig vil det nemt kunne hæmme brugen af klassiske udformninger af vinduer og i praksis udfase brug af f.eks. Dannebrogsvinduer og koblede vinduer.

Omkostningerne vil potentielt kunne være betydelige og vil reducere konkurrencekraften i virksomhederne til skade for vækst og beskæftigelse.

Det er vurderingen, at et krav om prøvning ikke i væsentligt omfang vil ændre risikoen for indbrud i forhold til de muligheder, der allerede eksisterer for dette.

  • DI, VinduesIndustrien og TMI m.fl. arbejder på at forhindre indførelse af et omkostningsforøgende og ineffektivt middel til indbrudssikring.

DI Business skriver bl.a. i et indlæg fra DI Byg:
Traditionelle vinduer vil være fortid med højere indbrudskrav. Læs indlægget i linket her under.

Ring til Flemming
Kontakt image
Branchedirektør
Tlf: +45 3377 3408
Mobil: +45 2088 3924
E-mail: flldi.dk