På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.
MENINGER OG TAL
TMI varetager medlemmernes erhvervspolitiske interesser
Træ som ressource er under pres

Ændringer af Skovloven, FSC-skovstandarden og kriterierne for Svanemærket kan ende med at give dårligere adgang til bl.a. certificeret og tropisk træ.

Konjunkturer og statistik

Konjunkturer tager branchens puls og er et vigtigt redskab for virksomhedernes strategi.Offentlige udbud

Processerne i offentlige udbud skal glide bedre. Mange virksomheder ender med unødvendige omkostninger, når de byder på offentlige udbud, der ændres eller går i stå midt i processen.

Ulovlige møbelkopier

Det nytter ikke, at kopivirksomheder kan spekulere i at flytte deres forretning rundt i EU, derfor skal alle medlemslande have samme lovgivning og håndhæve den.

TMI's erhvervspolitiske mærkesager

Erhvervspolitik for medlemmerne

Ligesom for andre virksomheder er vækst i træ- og møbelvirksomhederne afhængig af et rimeligt omkostningsniveau og af fornuftige generelle politiske rammevilkår. Påvirkningen af disse generelle rammevilkår sker primært gennem Dansk Industri.

En række forhold har særlig betydning for træ- og møbelvirksomheder. Det gælder for eksempel de administrative byrder som virksomhederne pålægges via forskellige certificeringer mv., behovet for tilrettelæggelse af en fornuftig offentlig udbudspolitik, adgang til råvarer til fornuftige priser, osv.

TMI bestræber sig på at være på forkant med de ændringer, som er på vej – både når det handler om forhold der reguleres nationalt og forhold, der besluttes på EU-niveau.

TMI virker selvstændigt i forhold til de relevante ministerier på de dagsordener, som er af særlig betydning for medlemsvirksomhederne. Herudover søger TMI at påvirke de politiske processer i samarbejde med andre enheder i Dansk Industri.

Træ- og møbelvirksomhederne har brug for alle slags medarbejdere

Dygtige medarbejdere er altafgørende for, at virksomheder i træ- og møbelindustrien kan fortsætte den positive udvikling, som har været i gang i de seneste år.

Det gælder unge som gamle. Det gælder ufaglærte som faglærte og medarbejdere med en videregående uddannelse. Og det gælder uanset, hvilket land medarbejderne er opvokset i.

Træ- og møbelindustrien er præget af, at mange medarbejdere er lidt op i årene. Mere end 50 procent af medarbejderne er over 45 år. Det ligger pænt over niveauet i samfundet i øvrigt. Og udviklingen går – på trods af, at der kommer flere unge, herunder lærlinge til – i retning af en stigende gennemsnitsalder.

Heldigvis er der mange af medarbejderne i den lidt mere modne aldersgruppe, der har lyst til fortsætte på arbejdsmarkedet. For det er der brug for. Det er typisk medarbejdere som – uanset uddannelsesbaggrund – har masser af kompetencer og erfaring og som skaber værdi i virksomhederne. Fra virksomhedernes side er dog behov for et fokus på, hvordan de får flere medarbejdere til at blive længere.

Faglærte udgør den største medarbejdergruppe i træ- og møbelvirksomhederne. Det handler samlet set om knap 50 procent af medarbejderne. Godt 35 procent af de ansatte er ufaglærte. Men der er stor spredning mellem virksomhederne, og nogle steder er der stort set ingen faglærte, mens andelen andre steder er meget stor. Ofte bliver det at være ufaglært gjort til et problem. Men sandheden er, at kompetencer kan opnås på mange måder og ikke kun gennem grunduddannelsessystemet.  Både faglærte og ufaglærte er en vigtig kernearbejdskraft i virksomhederne – og ingen af dem kan undværes.

Arbejdsmarkedet i Danmark er presset, og mange virksomheder har svært ved at rekruttere arbejdskraft. Derfor er det også en positiv historie, at ganske mange borgere fra andre EU-lande har valgt at arbejde i træ-og møbelvirksomheder i Danmark. Det drejer sig om mellem 5 og 10 procent af de ansatte. Der er tale om dygtige medarbejdere, der er ansat på helt almindelige vilkår i virksomhederne. Og det er derfor bekymrende, hvordan disse medarbejdere ofte omtales i den offentlige debat.

TMI’s medlemsvirksomheder har behov for dygtige medarbejdere. I fremtiden vil flere end i dag nok have en formel uddannelse, og behovet for, at medarbejdere kan bevæge sig over grænser, vil være lige så stort som i dag.

Så en enkel opfordring: Lad os være åbne over for, at dygtighed kommer mange steder fra. Uddannelsesmæssigt, aldersmæssigt og geografisk.

PUBLICERET: 02-03-2014 OPDATERET: 06-12-2017