På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Maskinsnedkeruddannelsen udløser fordelsbonus

Virksomheder, der indgik en uddannelsesaftale med en maskinsnedkerlærling i 2017, får udbetalt en fordelsbonus på op til 5.000 kr

Udbetalingen vil ske automatisk, og det er Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), der udbetaler bonussen i juni. Fordelsbonussen er på op til 5.000 kr. pr. helårslærling, og der er afsat en pulje på 20 mio. kr. Størrelsen af bonussen for den enkelte lærling vil derfor afhænge af, hvor længe lærlingen har været ansat i 2017, og hvor mange bonusser der skal udbetales for 2017.

Ud over maskinsnedker opfyldte 19 andre uddannelser kriterierne for at være en fordelsuddannelse. Læs mere om dem via link i boksen til højre. Det ene kriterium er, at mindst 90 pct. af lærlingene skal være i praktik på en virksomhed tre måneder efter de har afsluttet deres grundforløb.

Fordelsbonus et initiativ fra trepartsaftale

Fordelsbonus er et blandt flere initiativer, der blev aftalt i trepartsaftalen om flere praktikpladser, hvor ordningen Praktikplads-AUB også blev aftalt. Formålet med bonussen er at skabe flere praktikpladser og få flere virksomheder til at indgå uddannelsesaftaler med lærlinge og elever - og inden for de tre første måneder efter, at de har afsluttet deres grundforløb på erhvervsskolen.

Fordelsuddannelserne er desuden et signal til eleverne om, at der inden for de uddannelser er særligt gode muligheder for at få en praktikplads.

Maskinsnedker også udpeget til fordelsuddannelse i 2018
Hvorvidt uddannelsen også vil udløse bonus til næste år, afhænger af, om uddannelsen lever op til kriterierne, når det gøres op for 2018.

PUBLISHED: 30-05-2018 LAST MODIFIED: 30-05-2018