På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Anciennitetskrav skal være opfyldt inden første sygedag

SYGDOM. En medarbejder skal have opfyldt anciennitetskravet inden 1. sygedag, hvis medarbejderen skal have ret til sygeløn efter overenskomsten. Det afgjorde en faglig voldgift for nylig

Den 13. september førte DI for TMI en faglig voldgift for en medlemsvirksomhed vedrørende forståelsen af Træ- og Møbeloverenskomstens sygelønsbestemmelse.  Det fremgår af Træ- og Møbeloverenskomstens § 19, stk. 1, litra a, at medarbejdere med mere end 6 måneders anciennitet har ret til sygeløn.

Af § 19, stk. 1, litra c, fremgår det, at sygeløn ydes for første fraværsdag, uanset om dette er en hel eller delvis fraværsdag.

I sagen havde 3F gjort gældende, at Træ- og Møbeloverenskomstens § 19 skulle forstås sådan, at medarbejdere, der under sygefraværet opnår 6 måneders anciennitet, har ret til sygeløn fra den dag, de har optjent 6 måneders anciennitet.

DI mente, at overenskomsten skulle forstås sådan, at medarbejderen skulle have optjent 6 måneders anciennitet inden første sygedag, hvis han skulle have ret til sygeløn under sygefraværet.

Parterne kunne ikke blive enige, og sagen endte i en faglig voldgift.

Sagen blev indbragt for faglig voldgift

Under sagen argumenterede DI for, at en fortolkning af overenskomstbestemmelsen om sygeløn, overenskomstparternes forudsætninger, overenskomstens samspil med sygedagpengeloven og den ensartede praktisering af bestemmelsen om sygeløn siden 1993 alt sammen pegede i én retning – at virksomheden skulle frifindes.

Dommeren frifandt virksomheden, og virksomheden skulle ikke betale sygeløn til medarbejderen, da anciennitetskravet ikke var opfyldt inden første sygefraværsdag.

Sagen fastslår at medarbejdere skal have opfyldt anciennitetskravet inden første sygedag, hvis de skal have ret til sygeløn i den igangværende sygeperiode. Det er altså uden betydning for betalingerne, at anciennitetskravet opfyldes undervejs i sygeperioden. 

Kontakt
Kontakt image
Chefkonsulent, advokat
Tlf: +45 3377 3482
Mobil: +45 2949 4697
E-mail: clpdi.dk
PUBLISHED: 11-10-2018 LAST MODIFIED: 11-10-2018