På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

EUTR-dom anket til Landsretten

Dømt virksomhed anker byrettens afgørelse i sag om ulovlig import af træmøbler. Miljøstyrelsen kvitterer med kontra-anke, der giver mulighed for behandling af ubesvarede spørgsmål i byrettens afgørelse

En fynsk virksomhed, der i november 2017 blev idømt bøde på 116.500 kr. for ulovlig import af træmøbler, anker nu byrettens afgørelsen til Landsretten.

Virksomheden havde gennem en længere periode ikke gjort noget for at sikre sig, at det træ, den importerede, var lovligt fældet. Virksomheden overtrådte dermed reglerne i EU's tømmerforordning, der kræver, at virksomheder har en "due diligence-ordning", en lovpligtig egenkontrol, der skal sikre mindske risikoen for import af ulovlig fældet træ.

Landsrettens skal vurdere risikoen ved træarter og højrisikolande

I Miljøstyrelsen, der har rejst anklagen mod virksomheden, hilses anken af dommen velkommen.

”Byretten gav os ret i, at virksomheden ikke levede op til kravene i forordningen. Nu har virksomheden anket afgørelsen, og det giver os mulighed for at kontraanke, og derved få Landsrettens vurdering af risikoen ved træarter og højrisikolande. Noget som byretten ikke tog stilling til. Derfor er vi tilfredse med, at Landsretten nu skal behandle sagen”, fortæller Niels Bølling, fuldmægtig i Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsens kontraanke betyder i praksis, at virksomheden kan blive idømt en højere bøde end i Byretten, hvis Landsretten er enig i, at import af højrisikotræ fra risikolande er en skærpende omstændighed. Det vides ikke, hvornår sagen berammes for landsretten.

3.600 danske virksomheder er omfattet af EUTR

EU’s tømmerforordning har haft effekt siden marts 2013 og kræver, at import af træ og træprodukter kun må ske, hvis der er ubetydelig risiko for, at træet er ulovligt fældet. Det er virksomhedernes ansvar at sikre, at risikoen er ubetydelig, hvilket skal dokumenteres med et såkaldt due diligence-system.

Miljøstyrelsen har registreret, at der findes omkring 3.600 importører, der er omfattet af forordningens regler. Langt de fleste er små virksomheder med meget lille import. Med relativt få kontrolbesøg er det derfor muligt at dække store dele af træimporten.

I 2016-2017 har Miljøstyrelsen gennemført tilsyn hos omkring 50 virksomheder, og disse er ifølge Styrelsen ansvarlige for ca. 50 % af den samlede årlige importværdi omfattet af lovgivningen. Det fremgår af årsrapport om EUTR, der bl.a. gennemgår styrelsens aktiviteter på området. Læs rapporten via linket nedenfor.

Ind til videre er der givet 20 påbud, og tre virksomheder er blevet politianmeldt. Heraf er én dømt ved retten i Odense, og det er den sag, som nu er anket til Landsretten. Sagerne mod de to øvrige anmeldte virksomheder er fortsat under forberedelse, og det er uvist, hvornår sagerne bliver behandlet i retten.

Hjælp til EUTR

Læs meget mere om baggrunden for forordningen, hvordan virksomheder er omfattet, og hvilke træprodukter, den dækker på www.eutr.dk

TMI deltager i branchesamarbejdet bag hjemmesiden, der sammen med Miljøstyrelsen oplyser om EUTR.

Praktisk værktøj

Få praktisk hjælp til risikovurdering via NepCons Sourcing HUB.

Det gratis værktøj indeholder vurderinger af risiciene ved ulovlig træproduktion og handel i hele 62 lande, hvilket dækker 87 % af den globale træproduktion.

Sourcing Hub identificerer på landebasis al relevant lovgivning, vedr. hugst, transport og handel i forhold til EUTR. Du kan finde en liste over dokumenter og tilladelser, der kræves for at efterleve de forskellige landes lovgivning.

På NepCons hjemmeside kan du få overblik over begrebet ”due diligence”.

Kontakt
Kontakt image
Konsulent
Tlf: +45 3377 3411
Mobil: +45 2671 9651
E-mail: siabdi.dk
PUBLISHED: 09-01-2018 LAST MODIFIED: 09-01-2018