På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Nyt om møbelstandarder

Ny europæisk standard på vej for kontorstoles mål

Det forventes, at der vedtages en ny udgave af EN 1335-1: Kontorstoles mål, senest i maj 2020.

Den nugældende standard blev vedtaget i 2000 efter mange års tovtrækkeri. Nu har arbejdsgruppen for krav til kontormøbler under CEN TC 207 påbegyndt den formelle del af en revision af standarden.
 

Baggrund

Der har i en del år været ønske om at revidere standarden. Det skyldes en stigende utilfredshed med målemetoden og måleudstyret, og at der har været et stigende antal problemer med stole, som er blevet godkendt på ét prøvningslaboratorium, men som ikke blev godkendt på andre.

En "round robin test" af en række kontorstole har vist, at der var meget store uoverensstemmelser mellem laboratoriernes opmålinger. Så store, at det blev vurderet som helt uacceptabelt. Testen var organiseret af CATAS i Italien.

Ny målemetode

For ca. 8 år siden påbegyndtes et arbejde i den Internationale Standardiserings Organisation, ISO TC 136, Møbler, om udvikling af en ny opmålingsmetode. Det er sket i et meget tæt samarbejde mellem bl.a. USA (BIFMA) og CEN TC 207.

Den nye opmålingsmetode blev vedtaget i 2017, og er allerede udgivet som DS ISO 24496. Den er også implementeret i USA og flere andre lande.

På billedet ses prøvningsudstyret, som består af 3 hovedelementer:

1. et hæve-/sænkeudstyr, som også kan fastholde stolen omkring gaspatronen.

2. en sædeattrap.

3. en rygattrap (vist fastlåst i lodret) med 18 små cylindre, som kan "aftegne" ryggens form.

Det skal medgives, at udstyret er kompliceret, men det er bl.a. en konsekvens af det internationale samarbejde. Det positive er, at alle de sammenlignende prøvninger, der er foretaget, viser, at der er en god overensstemmelse mellem opmålinger foretaget på forskellige prøvningslaboratorier. Dermed opfylder metoden ønsket om, at undgå problemerne med godkendelse på et prøvningslaboratorie og ikke-godkendelse på et andet.

Desuden vil metoden også blive implementeret i USA og forhåbentlig også i mange andre lande.

På grund af udviklingsarbejdet med attrappen og en masse ændringer undervejs har mange ventet med at investere i prøvningsudstyret, så pt. findes der et begrænset antal udstyr i Europa, bl.a. hos CATAS (Italien), FCBA (Frankrig), TÜV Rheinland (Tyskland) og hos nogle kontorstolsproducenter. Og der findes en del udstyr i USA.

Der er flere producenter af udstyret, men CATAS (Italien) kan anbefales. Deres pris er meget rimelig sammenlignet med andre, og de har fulgt udviklingen af metode og udstyr fra begyndelsen. De kan også tilbyde oplæring i brug af udstyret. CATAS producerer i forvejen udstyr til prøvning af møbler.

Ændrede krav

En ny opmålingsmetode medfører "ændrede" krav. Så de målkrav, der er i den nu gældende EN 1335-1, skal også revideres.

Målsætningen for de ændrede krav har været, at de stole, der i dag er Type B, også vil være Type B efter den nye metode. Men selve dimensionerne vil være forskellige, fordi opmålingsmetoden er anderledes.

For Type A stole, som er den type, der anvendes hyppigst i Danmark, gælder, at kravene bliver øget, så de passer bedre til brugergruppen, dvs. omkring 90 % af brugerne (5-95 percentil).

Meget små kvinder og meget høje mænd kan, ligesom i dag, have behov for er særlig stol.

Det er vigtigt at understrege, at man IKKE kan sammenligne målkravene i den nu gældende standard direkte med målkravene efter den nye opmålingsmetode.

Tidsplan

Når det formelle arbejde i CEN starter, er der 3 år til at færdiggøre en standard. Men da 3 år ikke er ret lang tid i europæisk og internationalt arbejde, kan der gives en "tolerance" på yderligere 9 måneder.

Det fører til, at en ny udgave af EN 1335-1 forventes udgivet senest i maj 2020.

Konsekvenser

Der er en række konsekvenser af en ny standard.

For prøvningslaboratorierne gælder, at en del af dem skal anskaffe det nye udstyr, som hverken er ukompliceret eller billigt. De skal også lære at bruge udstyret, som er mere krævende at anvende korrekt end det eksisterende.

For producenter og importører gælder, at de dels skal have opdateret deres dokumentation af eksisterende stole, og dels at de allerede på nuværende tidspunkt skal tage hensyn til den nye standard ved udvikling af nye stole.

De producenter, der er medlemmer af det danske standardiseringsudvalg, S 256, har fulgt arbejdet igennem alle årene, så de er orienteret.

For dem, der ikke er medlemmer, foreligger der et større arbejde med dokumentation og udvikling.

Hjælp!

For dem, der er interesseret i at lære at bruge udstyret, findes der allerede nu videoer på YouTube under "BIFMA Training for ISO CMD". De er godt nok fra en tidligere udgave af standarden - dengang det var en teknisk rapport - men de giver alligevel et godt indblik i anvendelsen af udstyret.

Skrevet af:

Kjeld Bülow
Formand for DS udvalg S 256, Møbler

PUBLICERET: 04-05-2017 OPDATERET: 13-07-2017